اطلاعات مربوط به ثبت شرکت
مزایای ثبت شرکت

 اصولا با ثبت شرکت واردکارهای تجاری

 واقتصادی در سطح داخلی وخارجی

  میشوید .وتمام کارهای شمابایدطبق

 قانون وقواعد مالی مرتب ومنظم نگهداری شود. 

چنانچه رعایت موارد فوق را بنمایید.

به راحتی میتوانید از امکانات ومزایا ی که

برای شرکتها قایل میشوندبهره مند شوید.

دراین رابطه درزمینه های مختلف باید

 مشاورین خاص داشته باشیدکه هرکدام

تخصص مربوطه را دارا باشد وبتواند به

 شما راهنمایی لازم را ارایه دهد.

خود شما با اندکی کوشش ومطالعه

وپیگیری میتوانید کارهای اولیه را شروع نمایید. 

ابتدا باید یک شریک کاری خوب وبا فکر

وحوصله داشته باشیدسپس از بازار کار

شناخت کافی داشته باشید ودر صورت

لزوم به یک زبان خارجی وباوسایل ارتباطی

 روز اشنا باشیدومقداری سرمایه نیزبرای

راه اندازی کار ضروری میباشد. 

کارهای مختلف پیمانکاری وخدماتی

وتجاری واقتصادی رابه شرکتها میدهند.

میتوانیدآگهی های مربوطه را باتوجه به

توانایی خود پیگیری نمایید. 

از معافیت های مالیاتی برخوردار میشوید.

از امکانات تامین اجتماعی میتوانید           بهره مند شوید.

 از بانکها وموسسات اعتباری

میتوانید وام بگیرید.

با کشورهای خارجی میتوانیدکار کنید. 

 

 

  

   

  

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:3  توسط باقری  |